04.10.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD BAČKA Sivac

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za Vanrednu Skupstinu akcionara BCKA - scan.pdf