10.02.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XII anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Obaveštenje_Opština Stara Pazova_XII kupon - 10 02 2020.pdf