30.03.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MIN DIV AD SVRLJIG

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker“ a.d. Beograd

Poziv za XI redovnu sednicu Skupštine akcionara MIN DIV.pdf
Odluka o izmeni Odluke o Sazivanju XI redovne sednice Skupštine akcionara MIN DIV.pdf