10.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SU-MARKETI AD BAČKA TOPOLA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem Financial“ a.d. Novi Sad

Poziv red.SK SUM 2019.pdf