09.11.2020.

Obaveštenje o izvršenom ispisu o roku dospeća glavnice za IX emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ANADOR KONSALTING AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „ABC BROKER“ a.d. Beograd

obaveštenje o otkupu ix emisije.pdf