06.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca "INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE" AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Odluka o usvajanju dodatne tačke Dnevnog reda 30 red. Sednice skupštine.pdf