09.09.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LINDE GAS SRBIJA AD BEČEJ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Poziv za skupštinu LINDE GAS.pdf