20.05.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NOVKABEL AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd

Poziv za sednicu skupštine_Novkabel.pdf