03.07.2018.

Dopuna obaveštenja o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Objedinjeni Dnevni Red Vanredne Skupstine RM Kompanija 155_1 020718 .pdf