09.10.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca METALAC PROLETAR AD GORNJI MILANOVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

Poziv akcionarima za vanrednu sednicu skupštine Metalac Proleter.pdf