30.06.2022.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca HI PANONIJA AD PANČEVO

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara HI Panonijay.pdf