06.12.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DNEVNIK AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za Skupštinu akcionara Dnevnik ad.PDF