12.01.2021.

Obaveštenje članovima Centralnog registra o dostavi podataka o rezidentnosti za isplatu dividende izdavaoca INFORMATIKA a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

Obaveštenje o dostavi podataka o rezidentnosti za isplatu dividende izdavaoca INFORMATIKA a.d. Beograd.pdf