08.11.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GOŠA FOM AD SMEDEREVSKA PALANKA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Odluka o sazivanju vanredne skupstine GOSA FOM a.d.pdf