13.03.2019.

Izmenjen Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara izdavaoca ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

Izmenjeni Poziv EP Industrija.pdf