05.04.2021.

Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara izdavaoca VOJVODINA AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Odluka o dopuni dnevnog reda vanredne skupštine akcionara zakazane za 15.04.2021..pdf