07.08.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMGRAD AD SUBOTICA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za redovnu Skupstinu - Komgrad ad Subotica.pdf