09.04.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PROJEKTBIRO AD SOMBOR

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

POZIV ZA SKUPŠTINU AKCIONARA PROJEKTBIRO AD SOMBOR.pdf