08.11.2019.

Prinudni otkup akcija izdavaoca JUGODRVO-HOLDING a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Dunav Stockbroker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «PFB INVEST» d.o.o. Beograd, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «JUGODRVO-HOLDING» a.d. Beograd.

Prinudni otkup akcija izdavaoca JUGODRVO-HOLDING a.d. Beograd.pdf