09.01.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TERMIKA BEOGRAD AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Termika Beograd AD - poziv za Skupštinu 08 01 2019.pdf