01.08.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GZP DOM AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

potpisano poziv GZP DOM.pdf