15.05.2018.

Prinudni otkup akcija izdavaoca TEHNIKA a.d. Vršac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Komercijalna banka» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je TURKOANE KUZMAN iz Vršca, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «TEHNIKA» a.d. Vršac.

Prinudni otkup akcija izdavaoca TEHNIKA a.d. Vršac.pdf