11.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMPANIJA RATKO MITROVIĆ AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

POZIV za XXVI redovnu sednicu skupštine akcionara sa dopunjenim dnevnim redom.pdf