04.09.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KVALITET AD NIŠ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

_Javni poziv KVALITET Skupstina 24.09.2019 scan signed.pdf