10.02.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TABAK AD NIŠ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara - Tabak ad Niš ep.pdf