25.03.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SOGAZ ADO Novi Sad

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Banca Intesa“ a.d. Beograd

Poziv za sednicu Skupštine izdavaoca SOGAZ ADO Novi Sad.pdf