17.01.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGODRVO-HOLDING a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

poziv za vanrednu sednicu potpisan.pdf