22.02.2021.

Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta PGP RAPID AD APATIN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „ABC BROKER“ a.d. Beograd.

Predlog odluke o izmenama i dopunama statuta_Rapid_04032021 - elektronski potpisan.pdf