15.03.2017.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca BANATSKI DESPOTOVAC a.d. Banatski Despotovac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «BANATSKI DESPOTOVAC» a.d. Banatski Despotovac od 06.11.2015. godine, Odluke Odbora direktora izdavaoca «BANATSKI DESPOTOVAC» a.d. Banatski Despotovac od 10.03.2017. godine, kao i zahteva od člana «Jorgić broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo izdavaoca «BANATSKI DESPOTOVAC» a.d. Banatski Despotovac, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca BANATSKI DESPOTOVAC a.d. Banatski Despotovac.pdf