09.03.2017.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca UKRAS a.d. Novi Pazar

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke odbora direktora izdavaoca «UKRAS» a.d. Novi Pazar od 02.03.2017. godine i zahteva od člana «HALKBANK» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «UKRAS» a.d. Novi Pazar, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca UKRAS a.d. Novi Pazar.pdf