30.11.2020.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca METALAC-PROLETER a.d. Gornji Milanovac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «METALAC-PROLETER» a.d. Gornji Mianovac od 02.11.2020. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca «METALAC-PROLETER» a.d. Gornji Mianovac od 02.11.2020. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Intercity broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «METALAC-PROLETER» a.d. Gornji Mianovac, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca METALAC-PROLETER a.d. Gornji Milanovac.pdf