24.09.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NEOSTAR AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „CONVEST“ a.d. Novi Sad

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara od 23.09.2020..pdf