10.11.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Poziv za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara 21.maj.pdf