03.01.2019.

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca AIK BANKA AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

Obaveštenje u vezi isplate dividende.pdf