15.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PLANINKA AD KURŠUMLIJA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Poziv, Planinka AD - XLII redovna Skupstina, 7.6.2019. godine.pdf