01.02.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RECREATOURS AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

RKTR zapisnik sa vanredne sednice Skupstine 27 12 2018.pdf