11.06.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XII anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca APV-POKRAJINSKA VLADA

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije Republika Srbija-Ministarstvo finansija-Uprava za javni dug

Obaveštenje o isplati dvanaestog anuiteta I emisije obveznica APV 11.06.2018..PDF