13.08.2019.

Prinudni otkup akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «ENERGOPROJEKT HOLDING» a.d. Beograd, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «ENERGOPROJEKT ENTEL» a.d. Beograd.

Prinudni otkup akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL a.d. Beograd.pdf