16.10.2020.

Obaveštenje izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd o dostavi POR obrazaca radi isplate međudividende

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

Obaveštenje članovima CRHoV POR.pdf