02.02.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VII kupona za VII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati VII kupona VII emisije kratkoročnih obveznica Valjaonice bakra Sevojno.pdf