27.09.2017.

Prinudni otkup akcija izdavaoca RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA a.d. Lukino Selo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «MIROTIN» d.o.o. Vrbas, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA» a.d. Lukino Selo.

Prinudni otkup akcija izdavaoca RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA a.d. Lukino Selo.pdf