04.12.2017.

Prinudni otkup akcija izdavaoca VODOPRIVREDA a.d. Požarevac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Tandem Financial» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «DTD VODOPRIVREDNO» d.o.o. Senta Senta, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «VODOPRIVREDA» a.d. Požarevac.

Prinudni otkup akcija izdavaoca VODOPRIVREDA a.d. Požarevac.pdf