30.06.2022.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „NLB Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine Banke - 29.06.2022_EP.pdf