31.03.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BELIM AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Saziv redovne sednice Skupštine akcionara - Belim ad Beograd.pdf