24.11.2022.

Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara izdavaoca GRADITELJ AD KIKINDA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

odluka o izmeni odluke o dopuni.pdf