11.04.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KRUŠIK PLASTIKA AD OSEČINA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Poziv za redovnu godišnju sednicu Krušuk plastika ad Osečina.pdf