13.02.2020.

Prinudni otkup akcija izdavaoca SAOBRAĆAJ I TRANSPORT a.d. Zrenjanin

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «MALUŠIĆ» d.o.o. Zrenjanin, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «SAOBRAĆAJ I TRANSPORT» a.d. Zrenjanin.

Prinudni otkup akcija izdavaoca SAOBRAĆAJ I TRANSPORT a.d. Zrenjanin.pdf