25.12.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća III anuiteta i glavnice za XVIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati III anuiteta XVIII emisije kratkoročnih obveznica Instel Inženjering doo Novi Sad.pdf