14.09.2021.

Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara izdavaoca GOŠA FSO AD SIMIĆEVO

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Odluka o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara Goša FSO AD Simićevo.pdf