31.03.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MSK AD KIKINDA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

Poziv za Skupštinu MSK AD Kikinda.pdf